‍????නිහඬ මාවතේ | Nihanda Mawathe | Voice Of Nadeemal Perera | Acoustic Version ????????

0 Просмотры
Издатель
@SLUniqueVoice
නිහඬ මාවතේ | Nihanda Mawathe | Voice Of Nadeemal Perera | Acoustic Version | Nada Yathra

✔Nadeemal Perera Songs
✔Rookantha Gunathilake Songs
------------------------------------------------------------------------------
නිහඬ මාවතේ පාළු නිවහනේ
අවිහින්සක යුවති
නොසිතූ ලෙස මගෙ මුළු දිවියම
ඔබ රුව තුළ සඟවා
එහි සිරගත කරවයි //

අතීතයේ එක් විරාමයක වෙන් වී
යළි සමු ගන්නද මෙලෙසින් හමු වූයේ
කිසි දින නොලැබෙන බව ඔබ දැන දැන
දින දින ඇයි අමතන්නේ
දින දින ඇයි හමු වන්නේ

නිහඬ මාවතේ පාළු නිවහනේ
අවිහින්සක යුවති
නොසිතූ ලෙස මගෙ මුළු දිවියම
ඔබ රුව තුළ සඟවා
එහි සිරගත කරවයි

ජීවිතයේ තව කඳුලක් වන්නට දෝ
තහනම් පෙමකට මෙලෙසින් ලියැවෙන්නේ
යුවතියෙ ඔබෙ මුදු වදන් අතර මා
මුල් පෙම බොඳවී යන්නේ…

නිහඬ මාවතේ පාළු නිවහනේ
අවිහින්සක යුවති
නොසිතූ ලෙස මගෙ මුළු දිවියම
ඔබ රුව තුළ සඟවා
එහි සිරගත කරවයි
------------------------------------------------------------------------------
????SL Unique Voice [SL Voice(Best Sinhala Songs Playlist)]

????????Thanks for watching!

☝????Don't forget to subscribe the channel.

Like us on Facebook(Link) -

❤We salute all the people who have contributed to give an different dimension to this song ???????? Nada Yathra
Категория
роблокс
Комментариев нет.